Dobrodošli u GEZE

Kod nas se podrazumeva da se odgovorno odnosimo prema vašim ličnim podacima. Ukoliko od Vas dovijemo lične podatke, obrađujemo i koristimo ih poštujući važeće nacionalne i evropske propise o zaštiti podataka. Detaljne informacije možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka na https://www.geze.de/de/datenschutz.

Obim vaše saglasnosti

Saglasan sam s tim da GEZE GmbH sa adresom u Reinhold-Vöster-Str. 21-29 u 71229 Leonberg, Nemačka (dalje u tekstu: GEZE) sme da obrađuje moju adresu e-pošte u svrhu slanja biltena i reklama. Pritom se vrši reklamiranje proizvoda, rešenja i usluga grupacije GEZE. Grupaciji GEZE pripadaju sve ćerke-fime, koje sve u svom imenu imaju GEZE, posebno GEZE Service GmbH.

U stavke koje se reklamiraju spadaju na primer stručni časopisi, bele knjige i stručne knjige, roba poput GEZE palete proizvoda, usluge poput seminara i obuka ili usluge GEZE Service GmbH kao i pozivi ili podsetnici na pozive, pozivi na sajmove i manifestacije, bilteni za kupce, akcije popusta, nagradne igre, istraživanje tržišta, informacije o proizvodima i novosti u vezi sa njima.

Onlajn ponude su stručno specifični internet portali i ponuda e-učenja, ponude digitalnih medija, te usluge kao što su Lead kampanje i istraživanje tržišta.

Pravo na povlačenje saglasnosti

Ovu saglasnost možete da u svakom trenutku povučete za ubuduće. Jednostavno nam u tu svrhu pošaljite e-poruku na data-protection@geze.com. Ako samo želite informaciju o vašim podacima, koristite naš obrazac za informacije o zaštiti podataka na https://www.geze.de/de/datenschutz.

Ostale detalje, posebno one o vašim pravima u vei s tim, možete da pronađete u našoj izjavi o zaštiti podataka na https://www.geze.de/de/datenschutz.