Impresum

GEZE Srbija

GEZE Serbia - production
GEZE doo, Zrenjanin, Srbija
Elemirski put 3, 23000 Zrenjanin
Srbija

TEL +381 (0)23 519 600
E-MAIL: office-serbia@geze.com
WEB www.geze.rs

Poreski identifikacioni broj 105522734
Matični broj preduzeća 20404230


Generalni direktor Vanja Milić

Pravne informacije

Odgovornost

Kompanija GEZE prihvata punu odgovornost za obeštećenje u skladu sa zakonskim odredbama u slučaju kršenja obaveza koje se može pripisati kompaniji GEZE usled namerne greške ili grube nepažnje. Ako se kršenje obaveze koja se može pripisati kompaniji GEZE dogodi usled obične nepažnje i ako je bitna ugovorna obaveza prekršena na kažnjiv način, odgovornost za nadoknadu je ograničena na predvidivu štetu koja se obično javlja u uporedivim slučajevima. Ključne ugovorne obaveze obuhvataju odgovarajuće važne ugovorne obaveze kao i druge ugovorne (sporedne) obaveze, koje u slučaju kažnjivog kršenja obaveza mogu da ugroze ispunjenje svrhe ugovora. Svaka dalja odgovornost je isključena. Bez obzira na to, puna odgovornost kompanije GEZE ostaje nepromenjena u skladu sa odredbama zakona o odgovornosti za proizvode. Odgovornost za povrede života, tela i zdravlja takođe ostaje nepromenjena. Štaviše, kompletna odgovornost kompanije GEZE ostaje u potpunosti na snazi u slučaju preuzimanja garancija ili namerne obmane od strane kompanije GEZE.

Ne možemo da garantujemo da su informacije koje pružamo na web-stranici kompanije GEZE tačne, potpune ili ažurne. Za korišćenje ovih informacija i podataka isključivi rizik preuzimaju naši kupci i korisnici. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu našim kupcima i korisnicima kao rezultat korišćenja ovih informacija i podataka.

Dodatne napomena

GEZE je zakonom zaštićena robna marka i njena izmena ili brisanje nisu dozvoljeni.
Izgled i sadržaj bilo kog preuzimanja se ne smeju menjati.

Sve korišćene slike/fotografije moraju biti objavljene uz sledeću naznaku: ©GEZE GmbH.

Logotip kompanije GEZE može biti prikazan samo u skladu sa smernicama o korporativnom identitetu.

Zaštita podataka

Kompletne informacije o zaštiti vaših ličnih podataka u kompaniji GEZE možete pronaći ovde

Saznajte više o zaštiti podataka u kompaniji GEZE

GEZE GmbH

Menadžment

Andrea-Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Predsednik Nadzornog odbora

Thomas Keller

Registarski sud Lokalni sud Štutgart HRB 250329
PIB: DE 184430446

Centrala, administracija, konsultantski i tehnološki centar

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Nemačka

Telefon: +49-7152-2030
Fax: +49-7152-2033-10

Email: info.de@geze.com
Internet: www.geze.com