Hram Svetog Save i GEZE sistemi automatskih i kliznih vrata

Hram Svetog Save je najveća srpska pravoslavna crkva, najveća pravoslavna crkva na Balkanu i jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svetu.

Nalazi se u istočnom delu Svetosavskog platoa, na opštini Vračar, u Beogradu. Sagrađen je na mestu na kome se smatra da je Sinan-paša 1595. godine spalio mošti Svetog Save, osnivača Srpske pravoslavne crkve. Izgradnja hrama finansirana je dobrovoljnim prilozima i prikupljanjem novca putem doplatnih poštanskih markica.

Nedaleko od hrama se nalazi Parohijski dom, a planirana je i zgrada Patrijaršije. Ovaj spomen-hram je organski deo savremene slikovite siluete Beograda, što ga čini jednim od njegovih glavnih obeležja.